Cloud Coaching

Creëer waarde uit wetgeving

 

Vanaf 25 mei 2018 wordt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehandhaafd. De AVG is de Nederlandse benaming voor de GDPR, de nieuwe Europese privacywetgeving.

 

Deze wetgeving houdt nieuwe plichten in voor organisaties in Nederland en Europa, waarvan een van de belangrijkste de verantwoordingsplicht is. De verantwoordingsplicht dwingt organisaties goed na te denken over hoe zij persoonsgegevens verwerken en beschermen. Organisaties moeten kunnen aantonen dat verwerkingen van persoonsgegevens binnen de organisatie voldoen aan de eisen die in de AVG zijn opgesteld. De AVG stelt dat zij moeten voldoen aan de beginselen van verwerking: doelbinding, transparantie,rechtmatigheid en juistheid. Niet voldoen aan de verantwoordingsplicht of andere eisen kan hoge boetes tot gevolg hebben.

 

Zorg ervoor dat jouw organisatie de juiste maatregelen heeft genomen. Dek je risico’s af, maar kijk óók naar de vele mogelijkheden die de nieuwe privacywetgeving biedt. Het speelveld wordt voor heel Europa gelijk, dat biedt kansen!

 

Privacy quick-scan

Weet jij al dat de privacywetgeving ook van toepassing is op jouw organisatie, maar heb je geen idee waar je staat op dit gebied en hoe je moet beginnen? Laat ons een privacyinventarisatie doen! In de privacy quick-scan lichten we jouw organisatie door op de eisen die de AVG stelt. We doen dat op basis van een interview met managers en medewerkers en een observatie van de omgang met persoonsgegevens binnen jouw organisatie. Hieruit volgt een rapport waarin je kunt zien waar risico’s en actiepunten liggen. Herhaal de check jaarlijks om je vooruitgang te monitoren.

 

Implementaties

Onze ervaren projectmanagers en AVG-consultants brengen structuur aan in de implementatie van de nieuwe privacywetgeving in je organisatie. Door zitting te nemen in het bestaande projectteam van je organisatie, of het oprichten van een nieuw projectteam onder leiding van een op AVG-gebied ervaren Computron projectmanager kan je organisatie snel zichtbare resultaten boeken. We gaan graag een vrijblijvend gesprek met je aan om duidelijk te maken wat we in dit kader voor je organisatie kunnen betekenen.

 

 

Data Protection Officer (DPO)

Voor sommige organisaties kan het verplicht of gewenst zijn een DPO / Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te trekken. De DPO- of FG-rol dient tot op zekere hoogte onafhankelijk te zijn binnen je organisatie, bovendien is het vaak niet nodig om de functie full-time in te laten vullen. Een DPO-abbonement biedt dan uitkomst. Je voorkomt belangenconflicten, bent flexibel en blijft voldoen aan wetgeving.

 

 

  • Meer informatie